Català | English

 
Grup GMC Publicacions Casos d'estudi Enllaços GMCTool
 
   

El grup

Descripció

Aquesta es la pagina principal del lloc web corresponent al Grup de Recerca en Modelització Conceptual de Sistemes d'Informació, a Catalunya. El nostre grup esta format esencialment per persones que pertanyen al Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació (ESSI) de la Universitat Politecnica de Catalunya a Barcelona.

L'objectiu principal del nostre grup d'investigació és el de tractar aspectes relacionats amb la Modelització Conceptual de Sistemes d'Informació.

En l'actualitat, estem treballant en un projecte, amb l'objectiu principal de crear un entorn que doni suport al dissenyador en la tasca de la modelització conceptual d'un sistema d'informació.

Temes d'interès

Els temes d'interes del nostre grup són:

  • Modelització Conceptual.
  • Validació d'especificacions conceptuals.
  • Estudi d'esquemes del comportament en la modelització conceptual.
  • Restriccions d'Integritat.
  • Orientació a Objectes.
Membres del grup
Nom
Telèfon
Correu electrònic
Jordi Cabot Sagrera
 
Robert Clarisó Viladrosa
 
Jordi Conesa Caralt
 
Cristina Gómez Seoane
+34-93-4137887
Mon López Rodríguez
 
Enric Mayol Sarroca
+34-93-4137885
Antoni Olivé Ramon
+34-93-4137818
Joan Antoni Pastor Collado
 
Elena Planas Hortal
 
Anna Queralt Calafat
+34-93-4137886
Ruth Raventos Pages
+34-93-4137791
Ma Ribera Sancho Samsó
+34-93-4137893
Ernest Teniente Lopez
+34-93-4137896
Albert Tort Pugibet
 
Antonio Villegas Nino
 
David Aguilera Moncusí