Català | English

 
Grup GMC Publicacions Casos d'estudi Enllaços GMCTool
 
   

Casos d'estudi

Descripció

Un dels objectius del grup és desenvolupar un conjunt de casos d'estudi en els que s'especifiquin sistemes d'informació ben coneguts. Aquestes especificacions ens són útils per entendre millor el procés d'especificació d'un sistema d'informació i per veure les limitacions del llenguatge d'especificació UML.

Els casos d'estudi desenvolupats estan disponibles a continuació.

Llista de casos d'estudi
Títol
Autors
Any
OSCommerce Conceptual Schema
Albert Tort, Antoni Olivé 
2007
The DBLP Case Study
Elena Planas, Antoni Olivé 
2006
The Sudoku Case Study
Albert Tort, Antoni Olivé 
2006